Werkgerelateerde psychische problemen

Spanningen in het werk kunnen veel verschillende oorzaken hebben:

- toenemende werkdruk
- reorganisaties
- problemen met collega's.

Ook privÚ-problemen kunnen het functioneren op het werk nadelig be´nvloeden.


Spanningen kunnen zich op verschillende manieren uiten:

- gejaagdheid
- niet meer tot rust kunnen komen
- machteloosheid
- irritatie
- angst en onzekerheid
- gevoelens van somberheid.

Meestal gaat dit weer over en verdwijnt de spanning als de problemen zijn opgelost.

Als de problemen langer duren, of als de spanningen tot gevolg hebben dat werken moeilijk wordt, is het verstandig ondersteunende begeleiding te vragen.

Deze begeleiding bestaat in de eerste plaats uit het vaststellen van de symptomen en het onderzoeken van de oorzaken, en is vervolgens gericht op het herstellen van de emotionele balans zodat 'normaal' functioneren weer mogelijk wordt.

Om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen, wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop je met moeilijke situaties omgaat.
Je kunt daarbij ook leren hoe je ervoor kunt zorgen dat problemen je minder snel uit evenwicht brengen.