Kosten voor particulieren en werkgevers


Particulier:

Een consult van een uur kost  €85,-

Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd.

De kosten van een consult worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.


Via de werkgever:

Alleen cliënten die eerder door een werkgever naar de praktijk werden verwezen, kunnen desgewenst een afspraak maken voor één of meer vervolggesprekken.

Tarief voor de werkgever is € 120,- per uur.